preloader icon

Όροι Χρήσης

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις εφαρμόζονται για τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας υπό την ηλεκτρονική διεύθυνση www.tzempelikos.gr (εφεξής και ως «site» ή «ιστοσελίδα»). Η πρόσβαση και η χρήση της εν λόγω ιστοσελίδας υποδηλώνει την ανάγνωση και εντεύθεν αποδοχή εκ μέρους του εκάστοτε χρήστη των παρόντων όρων και προϋποθέσεων στο σύνολό τους, καθώς και την υποχρέωση του χρήστη να τηρεί και να συμμορφώνεται με αυτούς/ες. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με το σύνολο ή/και μέρος του παρόντος, τότε οφείλει με δική του αποκλειστικά ευθύνη και επιμέλεια να απόσχει από την επίσκεψη καθώς και τη χρήση της εν λόγω ιστοσελίδας.

1. Τροποποίηση όρων και προϋποθέσεων χρήσης της ιστοσελίδας:
Η «Σχολή Οδηγών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΕΜΠΕΛΙΚΟΣ» (εφεξής και ως η «Δικαιούχος») διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε το παρόν. Η εν λόγω τροποποίηση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία ανάρτησής της στην παρούσα ιστοσελίδα. Η επίσκεψη καθώς και η χρήση της ιστοσελίδας από τον εκάστοτε χρήστη, μετά την εκάστοτε κατά τα άνω τροποποίηση, σαφώς υποδηλώνει και συνιστά απόδειξη ότι ο χρήστης αποδέχεται στο σύνολό της την εν λόγω τροποποίηση. Για το λόγο αυτό ο εκάστοτε χρήστης υποχρεούται με δική του αποκλειστικά ευθύνη και επιμέλεια να ανατρέχει στους παρόντες όρους χρήσης και προϋποθέσεις κάθε φορά που επισκέπτεται την ιστοσελίδα για να ενημερώνεται για τυχόν τροποποιήσεις αυτών.

Επιπλέον, η «Σχολή Οδηγών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΕΜΠΕΛΙΚΟΣ» διατηρεί το δικαίωμα, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία της ιστοσελίδας για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, αποκλειομένης οιασδήποτε ευθύνης της.

2. Υποχρεώσεις Χρηστών:
Ο χρήστης συμφωνεί και αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί και να συμμορφώνεται με τους παρόντες όρους.

Επίσης, ο χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα της ιστοσελίδας σύμφωνα με την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

Οι χρήστες οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα τους υπευθύνους της «Σχολής Οδηγών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΕΜΠΕΛΙΚΟΣ» αν υποπέσει στην αντίληψή τους οποιοδήποτε κενό ασφαλείας του συστήματος της ιστοσελίδας.

Οι χρήστες, δε, ρητά απαγορεύεται να επιχειρούν ή/και να εκμεταλλευτούν κενά ασφαλείας του συστήματος προσβάλλοντας το απόρρητο των επικοινωνιών, προκειμένου να διαταράξουν την ομαλή λειτουργία της ιστοσελίδας, να αντλήσουν κατά παράβαση των παρόντων πρόσβαση στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας και στα προσωπικά δεδομένα των χρηστών.

3. Πνευματική Ιδιοκτησία:
Η παρούσα ιστοσελίδα αποτελεί την επίσημη ιστοσελίδα της «Σχολής Οδηγών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΕΜΠΕΛΙΚΟΣ». Η ίδια η ιστοσελίδα, ο σχεδιασμός της καθώς και όλα τα σχετικά προϊόντα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, ήχων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της «Σχολής Οδηγών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΕΜΠΕΛΙΚΟΣ» ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η «Σχολή Οδηγών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΕΜΠΕΛΙΚΟΣ» έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία της παρούσας ιστοσελίδας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Ρητά απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, επεξεργασία, μετάδοση αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παραγωγής εργασίας, έκδοση, εκτέλεση, μεταγλώττιση, φόρτωση, διαμόρφωση και τροποποίηση μέρους ή του συνόλου των σελίδων της ιστοσελίδας ή εκπομπή της ιστοσελίδας, με οιονδήποτε τρόπο και για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, τμηματικά ή περιληπτικά, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της Δικαιούχου.

Σε καμία περίπτωση δεν δύναται να θεωρηθεί ότι η επίσκεψη και η χρήση της ιστοσελίδας συνιστά εκ μέρους της Σχολής Οδηγών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΕΜΠΕΛΙΚΟΣ παραχώρηση της άδειας χρήσης των ανωτέρω ή μεταβίβαση δικαιωμάτων. Εξαιρείται το περιορισμένο δικαίωμα χρήσης, κατ’ εφαρμογή των παρόντων.

4. Περιορισμός Ευθύνης:
Η «Σχολή Οδηγών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΕΜΠΕΛΙΚΟΣ» δεν δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, χρονική εγγύτητα και πληρότητα του περιεχόμενου της ιστοσελίδας και ως εκ τούτου ουδεμία ευθύνη υπέχει έναντι των χρηστών και εν γένει παντός τρίτου.

Η «Σχολή Οδηγών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΕΜΠΕΛΙΚΟΣ», επίσης, ουδόλως ευθύνεται έναντι των χρηστών σε περίπτωση παραβίασης του απορρήτου των επικοινωνιών ή για κάθε ζημία (θετικής ή αποθετικής) τυχόν υποστούν οι χρήστες άμεσα ή έμμεσης σχετιζόμενης με τις πληροφορίες, τις υπηρεσίες, το περιεχόμενο και εν γένει τη χρήση της ιστοσελίδας.

Ομοίως, η «Σχολή Οδηγών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΕΜΠΕΛΙΚΟΣ» ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο, την ποιότητα και εν γένει τη νομιμότητα των υπερσυνδέσμων (hyperlinks) προς άλλους διαδικτυακούς τόπους, τους οποίους περιέχει η ιστοσελίδα. Οι εν λόγω υπερσύνδεσμοι είναι ανεξάρτητοι της «Σχολής Οδηγών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΕΜΠΕΛΙΚΟΣ» και δεν ελέγχονται από αυτή ούτε τελούν υπό την ευθύνη της ούτε δεσμεύουν αυτή.

Ρητά δε αποκλείεται οποιαδήποτε ευθύνη της «Σχολής Οδηγών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΕΜΠΕΛΙΚΟΣ» σε περίπτωση τυχόν παραβίασης των πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων ή προσωπικών τους δεδομένων.

5. Εφαρμοστέο Δίκαιο:
Οποιαδήποτε διαφορά, αντίρρηση ή απαίτηση ανακύψει η οποία σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τους παρόντες όρους και τη λειτουργία της ιστοσελίδας θα επιλύεται από τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο θα είναι το ελληνικό δίκαιο.