preloader icon

Ανανέωση Άδειας Οδήγησης

Η ανανέωση γίνεται, έπειτα από ιατρική εξέταση, από παθολόγο & οφθαλμίατρο. Οι άδειες οδήγησης για τις κατηγορίες ΑΜ, Α1, Α2, Α & Β, έχουν διοικητική ισχύ δέκα πέντε (15) έτη, από την ημέρα έκδοσης και όχι πέραν της συμπλήρωσης της ηλικίας των 65 ετών του κατόχου της άδειας.

Οι άδειες οδήγησης για τις κατηγορίες Γ, Δ & Γ+Ε έχουν διοικητική ισχύ πέντε (5) έτη, από την ημέρα έκδοσης και όχι πέραν της συμπλήρωσης της ηλικίας των 65 ετών του κατόχου της άδειας. Μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εξήντα πέντε (65) ετών οι άδειες οδήγησης ανανεώνονται κάθε τρία (3) χρόνια από την έκδοση ή την προηγούμενη ανανέωσή τους.

Μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των 80 ετών, η διοικητική ισχύς όλων των κατηγοριών αδειών οδήγησης δεν επιτρέπεται να υπερβεί τα δύο (2) έτη, από την ημέρα της ανανέωσης της κατηγορίας και ο κάτοχος εξετάζεται μόνο από Δευτεροβάθμια Ιατρική Επιτροπή.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
Δυο, (2) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
Παράβολο 60 € + 30 € + 18 € (Ηλεκτρονικά παράβολα τα οποία εκτυπώνεται από τη σελίδα e-paravolo και πληρώνεται σε οποιαδήποτε τράπεζα).
Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
Συμπληρωμένη και επικυρωμένη η αίτηση εκτύπωσης (Πατήστε εδώ για να την εκτυπώσετε).
Συμπληρωμένη και επικυρωμένη η αίτηση - υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 (Πατήστε εδώ για να την εκτυπώσετε).
Πιστοποιητικά Υγείας από Παθολόγο και Οφθαλμίατρο.
Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης.