preloader icon

Ειδική άδεια ταξί

Με την ειδική άδεια οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου έχετε το δικαίωμα να οδηγείτε Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο, μέσα στα διοικητικά όρια της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας που σας την χορήγησε.

Προϋποθέσεις για την απόκτηση ειδικής άδειας ταξί
 1. Να είστε τουλάχιστον 21 ετών ή να μην έχετε ξεπεράσει το 65ο έτος ηλικίας.
 2. Να μην έχετε οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. του δημοσίου τομέα του Ν.1256/1982(Α΄65).
 3. Να μην έχετε συνταξιοδοτηθεί ως άμεσα ασφαλισμένος από οποιοδήποτε ταμείο ή από το Δημόσιο.
 4. Να έχετε σε ισχύ άδεια οδήγησης αυτοκινήτου.
 5. Να είστε υγιής με βάση τις ιατρικές εξετάσεις, το είδος των οποίων καθορίζεται με σχετική υπουργική απόφαση.
 6. Να κατέχετε ήδη άδεια οδήγησης αυτοκινήτου τουλάχιστον κατηγορίας Β΄ για ελάχιστο διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών πριν από την υποβολή της αίτησης.
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση ν.1599/1986 με την οποία βεβαιώνεται η συνδρομή των παραπάνω 2, 3 και 5 προϋποθέσεων.
Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας τουλάχιστον ειδικού επαγγελματικού σκοπού- Επίπεδο Α2 (εάν δεν είστε Έλληνας υπήκοος).
Αντίγραφο τίτλου σπουδών τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή βεβαίωση αντιστοιχίας τίτλου σπουδών ξένου σχολείου στο εξωτερικό (εφόσον είστε Έλληνας υπήκοος).
Αντίγραφο άδειας οδήγησης.
Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (εφόσον είστε Έλληνας υπήκοος) ή διαβατηρίου σε ισχύ (εάν δεν είστε Έλληνας υπήκοος).
Δύο (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες μεγέθους και τύπου ταυτότητας.
Παράβολο 50 € υπέρ Δημοσίου & Παράβολο 20 ευρώ για την συμμετοχή στην θεωρητική εξέταση.
Ιατρικά Πιστοποιητικά από Παθολόγο & Οφθαλμίατρο & Ψυχίατρο.
Παρατηρήσεις
 • Το Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου αναζητείται αυτεπάγγελτα από την αρμόδια Υπηρεσία και δε χρειάζεται να προσκομισθεί.
 • Το Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας του Υπουργείου Παιδείας.
 • Η βεβαίωση αντιστοιχίας τίτλων σπουδών ξένου σχολείου στο εξωτερικό χορηγείται από τη Δ/νση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, καθώς και από τις οικείες Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση.
 • Σε κάθε περίπτωση, οι δημόσιες υπηρεσίες παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε υπηκόους τρίτης χώρας που αποδεικνύουν ότι έχουν εισέλθει και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα (παρ. 1 άρθρο 84 ν.3386/2005, ΦΕΚ Α’ 212).
 • Ο τύπος και το περιεχόμενο του ιατρικού πιστοποιητικού καθορίζονται με υπουργική απόφαση και η προσκόμισή του θα απαιτείται ύστερα από τη θέση σε ισχύ αυτής.

Χρόνος

Εξαρτάται από την αρμόδια υπηρεσία για τη χορήγηση της ειδικής άδειας οδήγησης, αλλά σε κάθε περίπτωση έπεται της ημερομηνίας επιτυχούς συμμετοχής στην ειδική γραπτή εξέταση σε θέματα κανονισμού Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων.

Διαδικασία

Υποβάλετε σχετική αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία, συνοδευόμενη από τα κατά νόμο οριζόμενα δικαιολογητικά, και ενημερώνεστε για την ημερομηνία διεξαγωγής της ειδικής γραπτής εξέτασης.

Διάρκεια ισχύος

5 ετής ισχύς εκτός αν συντρέξει οποιοσδήποτε λόγος ανάκλησης αυτής, κατά τα οριζόμενα από τη σχετική νομοθεσία.